Een krak in tuinonderhoud? Maar niet zo zeer in de paparassen?

Registreren?Klik hier

Facturatie, tijdsregistratie, opvolgen van betalingen, … niet echt allemaal uw ding? U bent niet alleen!

Registreer uzelf GRATIS op www.greenius.app en accepteer tuinklussen met een duidelijke omschrijving inclusief foto’s uit uw regio. Ontdek vervolgens hoe de app uw facturatie probleem oplost, de geregistreerde tijd per klus bijhoudt, de gebruikte goederen en machines per klus registreert en u helpt bij de betalingsopvolging.

Je zal verschieten hoe eenvoudig deze app uw “paparassen werk” opvangt, zodat je meer tijd hebt om tuinklussen uit te voeren en dus meer kan verdienen.

Wat kost je dit? Niets, deze service is volledig GRATIS voor u als groenprofessional!

De WebApp downloaden? Klik hier

cms-6

Extra's toevoegen zoals meststoffen, gebruik hakselaar, extra personeelslid of ...

Bied jij als tuinklusser meer aan en wil je dat deze extra's mee opgenomen worden in de maandelijkse facturatie? Voeg dan op uw eigen profiel de extra's toe die je wenst aan te bieden aan uw klanten.

Hierbij kan je aan iedere extra service het correcte BTW percentage koppelen en bepaal jezelf of dit per stuk of per gepresteerde uur in rekening gebracht moet worden.

Zo voeg je bijvoorbeeld meststoffen toe aan 6% BTW per stuk, en het gebruik van een hakselaar aan 21% per uur. Komt er iemand mee helpen bij de klus, dan kan je deze hulp ook toevoegen aan uw services.

Let op! U moet wel steeds de extra's op voorhand voorstellen aan uw klanten bij acceptatie van de opdracht. Zo is uw klant ook steeds op de hoogte van de exta's die jij eventueel wilt aanrekenen.

Je maandelijkse automatische factuur

Dankzij Greenius ben jij vanaf heden verlost van het vervelende karwij "facturen opmaken". Greenius maakt deze voor u aan op maandelijkse basis aan de hand van de geregistreerde uren en extra's waarvan het de gelden ontvangen heeft van uw klanten. U krijgt dus ook steeds een overzicht van de klanten die reeds betaald hebben.

Waarom doen we dit? Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een klus uitvoert op de 30ste van de maand en wij maken de factuur aan op de 31ste waardoor uw klant nog niet de kans heeft gehad om de klus te betalen. Deze klus wordt dan automatisch toegevoegd aan uw factuur van de daaropvolgende maand waarin Greenius de gelden heeft ontvangen.

U kan zo op het einde van het jaar zeer eenvoudig 12 facturen downloaden (1 per maand), deze printen en overhandigen aan uw boekhouder voor uw btw-aangifte. Hoe eenvoudig kan het leven zijn?

12 facturen? Hoe gaat dit dan in zijn werk? Wel wij clusteren al uw gepresteerde uren en extra's van de volledige maand tot 1 factuur. Deze factuur wordt dan in feite opgemaakt aan Greenius vanuit uw vennootschap waarna wij deze aan u betalen doormiddel van de ontvangen gelden van uw klanten.

Register now

Wil je tuinklussen uitvoeren of zoek je een tuinklusser?