Item 1 of 1

Met Greenius ben je als opdrachtgever van een klus en als klusser verzekerd. Maar hoe zit dat nu juist? Wat is verzekerd en wat niet? Lees hieronder aandachtig onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Eerst & vooral kan u uw tuinopdracht laten uitvoeren door 2 type klussers. De klusser die opereert binnen het stelsel van de deeleconomie en de zelfstandige groenprofessional. Voor de klussers binnen het stelsel van de deeleconomie voorziet Greenius in de gepaste verzekering. De zelfstandige groenprofessional voorziet daarentegen in zijn eigen verzekering.

Hierbij enkele voorbeelden die van toepassing zijn op de voorziene verzekering:

Voorbeeld 1: De klusser raakt bij het aanplanten een afvoerbuis waardoor extra werken noodzakelijk zijn om deze te herstellen.

- Onze BA polis verzekert materiële, immateriële en lichamelijk schade die veroorzaakt wordt aan derden door goederen of personen die de klusser tijdens de uitvoering van de opdracht. (BA uitbating)

Voorbeeld 2: De klusser past een herbicide verkeerdelijk toe met als traumatisch gevolg dat uw sierplanten afsterven.

- Onze BA polis verzekert de materiële, immateriële en lichamelijke schade ten gevolge van de uitvoering van opdracht. (BA na levering)

Voorbeeld 3: De klusser beschadigd een haagschaar tijdens het snoeien op uw afsluiting. De haagschaar moet hersteld worden. (BA toevertrouwd goed)

- Onze BA polis verzekert de materiële en immateriële schade die veroorzaakt wordt aan goederen die door de tuinbezitter toevertrouwt worden aan de klusser gedurende de uitvoering van de opdracht. Bij schade aan deze goederen komt de verzekering tussen.

Dekking & vrijstellingen:

Hieronder vindt u de verschillende dekkingen en bijhorende franchise terug per mogelijk schadegeval.

BA Uitbating: Maximale dekking / franchise

1) Lichamelijke schade, stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade (vermengd) per schadegeval

1.5000.000 Euro / 250 Euro (stoffelijke schade en onstoffelijke schade)

2) Zuivere onstoffelijke schade, per schadegeval en verzekeringsjaar

250.000 Euro / 250 Euro

Sublimieten en vrijstelling voor stoffelijke schade: Maximale dekking / franchise

1) Schade door brand, vuur, rook, ontploffing, water per schadegeval (EFFE)

250.000 Euro / 250 Euro

2) Milieu-aantasting per schadegeval

250.000 Euro / 250 Euro

3) Burenhinder (art.544 BW) per schadegeval

250.000 Euro / 250 Euro

BA Na levering: Maximale dekking / franchise

1) Lichamelijke schade, stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade (vermengd) per schadegeval

1.500.000 Euro / 250 Euro (stoffelijke schade en onstoffelijke schade)

2) Stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade per schadegeval

12.500 Euro / 250 Euro

Sublimieten en vrijstellingen voor stoffelijke schade: Maximale dekking / francise

1) Schade door brand, vuur, rook, ontploffing, water per schadegeval

250.000 Euro / 250 Euro

Waarborg BA Toevertrouw goed: Maximale dekking / franchise

1) Stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade per schadegeval per schadegeval

12.500 Euro / 250 euro

Indien het toch tot een gerechtelijk dispuut komt tussen beide partijen voorziet Greenius via zijn verzekeraar in rechtsbijstand van de klusser als van de tuinbezitter/opdrachtgever.

Rechtsbijstand: Maximale dekking / franchise

1) Strafrechtelijk verweer

25.000 Euro

2) Burgerlijk verhaal

25.000 Euro (drempel schadegeval 200 Euro)

3) Onvermogen

7.500 Euro / 250 Euro

4) Voorschot op schadevergoeding

12.500 Euro (drempel 250 Euro)

5) Strafrechtelijke borgstelling

2.500 Euro